𝗕𝗮̣𝗻 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ đ𝗶 𝗯𝗼̣̂, 𝗯𝗮̣𝗻 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗰𝗵𝗮̣𝘆, 𝗯𝗮̣𝗻 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗱𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗹𝗮̣𝗶….

𝗕𝗮̣𝗻 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ đ𝗶 𝗯𝗼̣̂, 𝗯𝗮̣𝗻 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗰𝗵𝗮̣𝘆, 𝗯𝗮̣𝗻 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗱𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗹𝗮̣𝗶.
𝗡𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗯𝗮̣𝗻 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗾𝘂𝗮𝘆 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗹𝗮̣𝗶 𝗰𝗼𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 đ𝗮̃ đ𝗶.
𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝗴𝗶̀ đ𝗮̆̀𝗻𝗴 𝘀𝗮𝘂 𝗯𝗮̣𝗻. 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝗴𝗶̀ 𝗻𝗴𝗼𝗮̀𝗶 𝗸𝘆́ 𝘂̛́𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝗯𝗮̣𝗻.

Mỗi khi bạn lại chọn để mình sống trong thế giới của hồi ức, bạn tự khắc tạm dừng hành trình mình đang đi. Không sao cả. Chỉ cần có sự nhận biết rằng bạn sẽ không tiến không lùi, bạn chỉ ở nguyên vị vào thời điểm đó. 𝗤𝘂𝗮́ 𝗸𝗵𝘂̛́ 𝗰𝗵𝗶̉ 𝘁𝗼̂̀𝗻 𝘁𝗮̣𝗶 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝘂̛́𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝗯𝗮̣𝗻. Bất cứ điều gì đã xảy ra, đều đã qua rồi. Nó không phải con đường hiện tại của bạn.

Đột nhiên bạn đứng dậy và bắt đầu bước tiếp, vì đâu đó bạn nhìn thấy ánh sáng của hướng đi mới – của tương lai. Bạn đi nhanh hơn, rất nhanh bởi bạn bỗng nhiên hào hứng với mong muốn về đích. Bạn đi bộ, rồi bạn chạy, chạy nhanh đến mức bạn đang bỏ lỡ mọi cảnh vật xung quanh. Những điều tuyệt đẹp. Nhưng bạn lại chưa bao giờ thực sự quan tâm đến môi trường xung quanh mình. Lần duy nhất bạn dừng lại nghỉ ngơi trên con đường đó chỉ là để hồi tưởng lại quá khứ, hồi tưởng lại những kỷ niệm của mình. Bạn không chú ý đến những gì đang diễn ra bên cạnh mình. Bạn bị ám ảnh bởi tương lai, với những khả năng, những viễn cảnh hiện ra trong đầu bạn. Nó được gọi đó là “trí tưởng tượng”.

👉 𝙉𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙠𝙮́ 𝙪̛́𝙘 𝙘𝙤́ 𝙝𝙖̣𝙞 𝙘𝙝𝙤 𝙗𝙖̣𝙣 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜? Không
👉 𝙉𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙫𝙞𝙚̂̃𝙣 𝙘𝙖̉𝙣𝙝 𝙩𝙪̛𝙤̛̉𝙣𝙜 𝙩𝙪̛𝙤̛̣𝙣𝙜 𝙫𝙚̂̀ 𝙩𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙡𝙖𝙞 𝙘𝙤́ 𝙝𝙖̣𝙞 𝙘𝙝𝙤 𝙗𝙖̣𝙣 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜? Tất nhiên là không!

Bất cứ khi nào bạn chọn ngồi xuống hồi tưởng lại quá khứ hoặc dự đoán về tương lai của chính mình, bạn lại từ chối tận hưởng cuộc sống ngay hiện tại. Làm sao bạn có thể trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống nếu tất cả những gì bạn quan tâm luôn là “cái gì đã có” hoặc “cái gì sẽ có”?

Tâm trí của bạn là một công cụ tinh tế giúp bạn làm những gì bạn muốn làm trong HIỆN TẠI. Đó là tất cả. Bất cứ lúc nào bạn nhận biết rằng mình đang suy nghĩ, lúc ấy là “hiện tại”.

🤲 “𝙃𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙩𝙖̣𝙞” đ𝗲̣𝗽 đ𝗲̃ 𝗸𝗵𝗶 𝗯𝗮̣𝗻 𝗻𝗵𝗶̀𝗻 đ𝗲̂̉ 𝘁𝗵𝗮̂́𝘆 𝗰𝗵𝘂̛́ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 đ𝗲̂̉ 𝗰𝗼̂́ 𝗴𝗮̆́𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮𝘆 đ𝗼̂̉𝗶.
Bạn phải bắt đầu từ đâu? 𝗛𝗮̃𝘆 𝗯𝗮̆́𝘁 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗯𝗮̣𝗻 𝘁𝗵𝗮̂́𝘆 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗴𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴.

Thank bài viết của a William Do
#williamdo #GiaTriHienThuc #MrEnergy

Có 6 bình luận cho “𝗕𝗮̣𝗻 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ đ𝗶 𝗯𝗼̣̂, 𝗯𝗮̣𝗻 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗰𝗵𝗮̣𝘆, 𝗯𝗮̣𝗻 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗱𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗹𝗮̣𝗶….”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top