6 QUY LUẬT BẤT BIẾN CỦA VŨ TRỤ…


6 QUY LUẬT BẤT BIẾN CỦA VŨ TRỤ
(VIDEO ADS SIÊU THUYẾT TRÌNH THỨ 3 rồi mà chưa thèm chạy Ads)

1. LUẬT HẤP DẪN
• Cái gì giống nhau → hút nhau
• Cùng tần số nào → hút tần số đấy
• Mây tầng nào → bay tầng đó
► Không có điều gì tự nhiên xảy ra trong cuộc sống. Nếu bạn có trường năng lượng tốt thì bạn sẽ hút được những điều tốt đẹp

2. LUẬT NHÂN QUẢ
• Bạn muốn giàu sang → gieo hạt hào phóng.
• Muốn nhận tình yêu thương → gieo hạt yêu thương.
• Để nhận quả sức khỏe → gieo hạt sự sống.
► Muốn… gì… gieo nấy.

3. LUẬT CÂN BẰNG
• Muốn nhận được nhiều hơn → hãy cho đi, cống hiến nhiều hơn
• Tư duy của bạn đến đâu → tài chính của Bạn đến đó.
• Tư duy được nâng lên → mọi thứ sẽ được nâng lên.
► Bạn nhận lại được chính xác những gì bạn đã cho đi trong cuộc đời này.

4. LUẬT TRONG NGOÀI
• Muốn bên ngoài bạn vui vẻ -> bên trong phải vui vẻ.
• Muốn thế giới bên ngoài bạn tốt đẹp-> thế giới bên trong bạn phải tốt đẹp.
► Bạn hãy tập trung thay đổi từ bên trong.

5. LUẬT TẬP TRUNG
• Cái gì tập trung vào → cái đấy sẽ càng mở rộng.
• Tập trung vào sự vui vẻ, tích cực → cuộc sống có nhiều niềm vui và sự tích cực.

6. LUẬT NHẤT QUÁN
• Một người vượt đèn đỏ → khả năng cao là người này vẫn chưa thành công
• Một người hay đi trễ → họ có đáng tin không.
► Cách bạn làm 1 việc là cách mà bạn làm mọi việc

Bạn đam mê chia sẻ hãy Liên Hệ với Cương, Cương đồng hành cùng Bạn.
https://sieuthuyettrinh.levancuong.com/pre-training/
Or đây nhé
https://giaiphonghuanluyen.com/
Hotline: 0962502556

Shopping Cart
Scroll to Top