6 RÀO CẢN NHẬN THỨC NỘI TÂM CỦA 1 CON NGƯỜI…

6 RÀO CẢN NHẬN THỨC NỘI TÂM CỦA 1 CON NGƯỜI

1. Lập trình bản thân mình là 1 con người bình thường, đôi khi còn nghĩ mình là con người tầm thường, không thể làm việc này việc kia…=> Hạn chế tự nhận thức của bản thân.

2. Sợ thất bại: Làm cho chúng ta tự hạn chế bản thân, không dám dấn thân để làm việc. Tự bó hẹp con người mình lại

3. Sợ bị chỉ trích phê bình: Hiện nay việc này khá lớn hiện nay, đôi khi sợ chỉ trích phê bình cả những điều rất nhỏ. => Con người sợ hãi không dám làm, tự thu hẹp mình vào kén an toàn của mình.

4. Cảm thấy mình thiếu điều kiện: Khởi tạo ý định gì đó thì ngay lập tức nghĩ là mình không thể có điều kiện để làm. Vd sợ xây dựng gia đình lấy nhà đâu để ở, sợ sinh con lấy gì nuôi con, v.v.Nhưng đặc biệt khi họ có đủ điều kiện rồi thì lại mất đi động lực để làm việc đó.

5. Cảm nhận bản thân thiếu hiểu biết: Nhưng khi họ có hiểu biết rồi đôi khi họ lại không làm nữa.

6. Thiếu tầm nhìn về tương lai: Không nhìn được bức tranh mình sẽ đi đâu về đâu? Không có định hướng cho tương lai của chính mình. Không nhìn được đích đến của mình trong cuộc đời nên dù có công cụ, phương tiện đủ cũng không thực hiện được.

Trân trọng biết ơn Minh Sư và Thầy Cô đang dụng tâm để mang đến thế giới này những điều tốt đẹp nhất.

Shopping Cart
Scroll to Top