7 CẢNH GIỚI CUỘC SỐNG

7 CẢNH GIỚI CUỘC SỐNG
————————–
Cảnh giới 1: CÔNG VIỆC
Cảnh giới 2: KINH DOANH
Cảnh giới 3: SỰ NGHIỆP
Cảnh giới 4: THÀNH CÔNG
Cảnh giới 5: HẠNH PHÚC
Cảnh giới 6: GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG
Cảnh giới 7: VĂN HOÁ


Hành trình trở thành
Chuyên gia tư vấn huân luyện
* Phát triển bản thân
* Phát triển đội ngũ
* Phát triển doanh nghiệp

Đây là chương trình Huấn Luyện, đào tạo đáng tham dự trong năm 2023 dành cho những a.c.e kinh doanh Online.
Sự kiện đào tạo Offline xác lập kỷ lục cùng 5500 học viên.
https://www.businesssummit.com.vn/levancuong

Hành trình kiến tạo di sản – vì sự chuyển hoá của bạn!
#BusinessSummit2023 #TrainerMastery

Có 2 bình luận cho “7 CẢNH GIỚI CUỘC SỐNG”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top