Bác Sĩ làm gì thì làm….

Bác Sĩ làm gì thì làm.
Chục năm nay e chưa bị Kim Tiêm, E chỉ Tiêm cho người ta thôi đó nha.

Xong mũi 1, chờ ngày xong 2 mũi để VỀ KON TUM CƯỚI VỢ, KHỞI NGHIỆP nha.22 thoughts on “Bác Sĩ làm gì thì làm….”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top