BẠN CHẤP NHẬN LÀ NẠN NHÂN CỦA NGOẠI CẢNH hay…

BẠN CHẤP NHẬN LÀ NẠN NHÂN CỦA NGOẠI CẢNH hay
DŨNG CẢM ĐỐI DIỆN THAY ĐỔI, THÍCH ỨNG

Nếu bạn trốn tránh khó khăn , nó sẽ tiếp tục truy lùng bạn .
Nếu bạn đối diện với nó , dần dần nó sẽ lẩn tránh bạn.
Bạn chọn đương đầu 1 lần hay để chìm đắm dưới nó cả 1 quãng thời gian dài , sự lựa chọn , nằm ở bạn …!!!

Phiên Zoom thứ 6, Phiên Thứ 7 trong ngày Thứ 2 ĐẦU TUẦN. Thật là HIỆU SUẤT
CafE Tư Vấn mọi Vấn Đề về Đào Tạo, Huấn Luyện, cân bằng THÂN TÂM TRÍ.
Anh em mời Cương Cafe hong???


Có 5 bình luận cho “BẠN CHẤP NHẬN LÀ NẠN NHÂN CỦA NGOẠI CẢNH hay…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top