Bắt đầu Hành Trình cùng các Trainer Master Hera K1 I Mentor Lê Văn Cương1. Be The Change – Be The Leader
“Thấu Hiểu Để Chuyển Hoá và Khởi Nghiệp cùng HERA”

Đối Tượng: Tất cả Thành Viên Khởi Sự Cùng Hera

Online: 3 buổi, mỗi buổi 2Tiếng
Or Offline 1 Ngày 8 tiếng

Shopping Cart
Scroll to Top