‘Bộ não’ đứng sau vắc xin Pfizer: Xem việc tạo ra vắc xin Covid-19 là ‘nghĩa vụ’ không phải ‘cơ hội’, những nhà khoa học giản dị hàng ngày đạp xe đi làm dù là tỷ phú

SỐNG GIẢN DỊ, CHÂN THẬT VÀ CỐNG HIẾN

Đâu Cần Phải SIÊU XE
Đâu cần Phải Biệt Thự.
Xin Cho Tôi Lang Thang
Ngao Du Và Tự Do
Cho Tâm Hồn Tự Tại
Ngẫm 1 Đời Thong Rong

http://cafebiz.vn/bo-nao-dung-sau-vac-xin-pfizer-xem-viec-tao-ra-vac-xin-covid-19-la-nghia-vu-chu-khong-phai-co-hoi-nhung-nha-khoa-hoc-gian-di-hang-ngay-dap-xe-di-lam-du-la-ty-phu-

‘Bộ não’ đứng sau vắc xin Pfizer: Xem việc tạo ra vắc xin Covid-19 là ‘nghĩa vụ’ không phải ‘cơ hội’, những nhà khoa học giản dị hàng ngày đạp xe đi làm dù là tỷ phú

Có 2 bình luận cho “‘Bộ não’ đứng sau vắc xin Pfizer: Xem việc tạo ra vắc xin Covid-19 là ‘nghĩa vụ’ không phải ‘cơ hội’, những nhà khoa học giản dị hàng ngày đạp xe đi làm dù là tỷ phú”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top