Cảm động với dụng tâm của Thầy Cô

Cảm động với dụng tâm của Thầy Cô
Trân trọng biết ơn Thầy Cô luôn là ngọn đèn dẫn dắt e đi về ánh sáng
May mắn được Chạm đến Tri Thức về THẤU HIỂU NỘI TÂM và Trưởng Thành mỗi ngày cùng a.c.e đồng ngôn.
Trân Trọng Biết Ơn – Bao Dung – An VuiCảm động với dụng tâm của Thầy Cô
Trân trọng biết ơn Thầy Cô luôn là ngọn đèn dẫn dắt e đi về ánh sáng
May mắn được Chạm đến Tri Thức về THẤU HIỂU NỘI TÂM và Trưởng Thành mỗi ngày cùng a.c.e đồng ngôn.
Trân Trọng Biết Ơn – Bao Dung – An Vui

Có 4 bình luận cho “Cảm động với dụng tâm của Thầy Cô”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Giỏ hàng
Lên đầu trang