Cắt Bớt Tất cả những Phức tạp Bên ngoài…

Cắt Bớt Tất cả những Phức tạp Bên ngoài
Ta trở về bên trong
Cho thêm phần Đơn giản

Cắt bớt Những suy nghĩ Bộn bề đúng sai
Ta trở về Tự hỏi
cuộc đời Còn bao phút Giây: phân tích hay Tận hưởng?

Cắt bớt Những Thông tin Phức tạp Cuộc đời, ta trở về Những gì Chính yêu nhất Cuộc đời Ta

Cắt Bớt những Suy nghĩ Chiến lược để khôn ngoan hơn người, ta trở về Đơn Giản
Yêu thương

Ta biết rõ Ta không Cần thắng
Ta cần Vui
Ta biết rõ ta Không cần Nhiều Cần Hạnh phúc
Nguồn Content chị Huyền Diệu Mai .

Có 4 bình luận cho “Cắt Bớt Tất cả những Phức tạp Bên ngoài…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top