Chưa bao giờ chăm chỉ thế này 8h Tối học Trainer Master, 5h sáng lại thức dậy cùng lớp Lập Trình T

Chưa bao giờ chăm chỉ thế này 😆 8h Tối học Trainer Master, 5h sáng lại thức dậy cùng lớp Lập Trình Thành Công.Ngày nào cũng thể dục thể thao và đọc sách 😘 Sao Tôi yêu cái cộng đồng với sức học tập phi thường này quá điiii 😘 Trân trọng và biết ơn mentor Lê Văn Cương luôn đồng hành cùng và chuyển hoá tích cực trên từng thành viên. Trân trọng và biết ơn Chủ Tịch Đới Xuân Hùng đã xây dựng TAM BẢO với HERA RISE ❤️

Shopping Cart
Scroll to Top