CHỮA LÀNH TIỀM THỨC…


❤️CHỮA LÀNH TIỀM THỨC
Tôi nghe Cả Đêm Qua, Nó thật hay và Phép Màu ( Ý nói Giọng Tôi Hay í)
👉 CHÚNG TA LÀ MỘT PHẦN CỦA TOÀN THỂ.
Ho’oponopono là phương pháp trị liệu đặc biệt của người Hawai cổ.

🌞Giúp giải phóng những ký ức và chương trình mà chúng ta lưu giữ trong TIỀM THỨC của mình.
Những ký ức này được kích hoạt bởi những suy nghĩ của chúng ta. Tâm trí của chúng ta là cỗ máy suy nghĩ. Nó sản sinh ra hàng triệu suy nghĩ mỗi ngày. Nhưng chúng ta chỉ ý thức được một phần nhỏ trong hàng triệu suy nghĩ đó. Khi một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí, chúng ta thậm chí không nhận ra rằng nó đang tự động kích hoạt 1ký ức nào nó nằm sâu bên trong tiềm thức của tâm trí chúng ta và rồi ký ức này tự nó biểu hiện ra thành một vấn đề. Những vấn đề chẳng qua làm được tái diễn lại trong cuộc sống của chúng ta.

❤️Chỉ khi nào chúng ta ý thức rằng chúng ta chịu 100 % trách nhiệm cho tất cả mọi điều xảy ra trong cuộc sống của mình thì chúng ta mới có thể chấp nhận những vấn đề để như một cơ hội để xóa sạch chúng ra khỏi cuộc sống của mình. Chúng ta có thể cầu xin sức mạnh thần linh bên trong người có bản kế hoạch chi tiết của chúng ta để chữa lành những ký ức và suy nghĩ đang níu giữ chúng ta lại tại thời điểm này.
Bạn không cần biết điều gì đang xảy ra và cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi bởi vì bạn không biết tại sao bạn đã kích hoạt một ký ức và nó đã biểu hiện ra thành một vấn đề trong cuộc sống của bạn khi bạn cố gắng tự mình giải quyết những vấn đề bạn có thể sẽ thất bại.
Bởi vì bạn sẽ lại một lần nữa trở về với 1ký ức trong quá khứ của mình
– Nhưng khi bạn cho phép sức mạnh thần linh bên trong để cho mình giải pháp sẽ xuất hiện một cách hoàn hảo do đó khi mà bạn không biết điều gì là tốt nhất. Hãy cho phép sức mạnh bên trong đưa đến cho bạn câu trả lời đúng đắn
Tôi có thể làm như thế nào trước hết rồi ý thức rằng tôi chỉ 100 % trách nhiệm cho mọi biểu hiện trong cuộc sống của mình và tự hỏi điều gì đang xảy ra bên trong tôi khiến cho tôi biểu hiện ra thành vấn đề này
Và tôi tự nói với bản thân mình rằng tôi yêu người sức mạnh thần linh bên trong tôi tôi xin lỗi xin hãy tha thứ cho tôi xin cảm ơn tôi yêu bởi vì biết rằng bên trong tôi là sức mạnh thần linh và do bản ngã của tôi là hoàn hảo
Tôi xin lỗi rằng tôi đã biểu hiện tính đề này trong cuộc sống của mình bởi vì tôi chịu 100 % trách nhiệm cho nó

🙏 XIN HÃY THA THỨ CHO TÔI.
Tôi hỏi sự xin sự tha thứ đến bản thân mình để tôi có thể giải những cái ức đau buồn trong quá khứ xin cảm ơn vì vấn đề này đã tự nó biểu hiện ra trong cuộc đời tôi
Nhờ đó mà tôi có thêm một cơ hội để xóa bỏ nó và xin cảm ơn người vì vấn đề này đã được giải quyết hay lập đi lập lại những cum từ này chính là những từ khóa để tiềm thức trong tâm trí của bạn
Chúng ta đang dần giải ước đau buồn đã gây nên những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta và cả cuộc sống có liên quan vấn đề đó đây là một phương pháp vượt trên những cách thức thông thường để tiếp cận sự hiểu biết về bản thân chúng ta
Không ai có thể biết được suy nghĩ kế tiếp của bạn là gì bởi vì những ý nghĩ đến từ vùng tiềm thức của tâm trí do đó khi mà bạn không thể kiểm soát hoàn toàn ý nghĩ kế tiếp này của mình
Bạn có thể động đến nó hoặc không. tác động có nghĩa là xóa sạch chương trình ký ưc
Đã tự chúng biểu hiện ra thành những vấn đề
Nếu chỉ dựa vào vùng ý thức bạn sẽ không hoàn toàn giải quyết được vấn đề
Mà chỉ che đậy chúng đi mà thôi và bởi vì bất kỳ vấn đề nào cũng là sự biểu hiện của những ký ức và chương trình trong quá khứ một lúc nào đó chúng sẽ quay trở lại ngay khi chúng được một lần nữa bởi những suy nghĩ của chúng ta
Điều chúng ta muốn làm là thực sự quét sạch xóa bỏ giải phóng những ký ức và chương trình này.

❤️ 🙏Khi chúng ta nói:tôi yêu người- tôi xin lỗi -xin hãy tha thứ cho tôi -xin cảm ơn đến Đấng thiêng liêng nằm bên trong chúng ta
Chúng sẽ trung hòa và xoá bỏ những ký ức đau buồn được lưu giữ bên trong vùng tiềm thức của tâm trí. Và chuyển hóa những năng lượng này thành tình yêu thuần khiết tôi cầu xin tình yêu để sửa chữa những sai sót trong tôi

❤️🙏Tôi cầu xin tình yêu tôi xin lỗi và xin hãy tha thứ cho tôi cho bất kỳ điều gì xảy ra bên trong tôi và gây ra vấn đề này
Chúng ta đều là những cá thể hoàn hảo những điều không hoàn hảo bên trong chúng ta chính là những chương trình và ký ức được lưu giữ trong vùng tiềm thức mà chúng ta chia sẻ cùng với những người khác
Ngay khi tôi cũng quét sạch và xóa bỏ những điều không hoàn hảo trong tôi
Một cách tự động những người khác có vấn đề đó cũng sẽ được vậy bảo tạo nên những vấn đề của họ.

❤️🙏 tất cả những điều tôi cần phải làm là chịu trách nhiệm cho tất cả mọi điều xuất hiện trong cuộc sống của mình và nói: Tôi yêu người – tôi xin lỗi -xin hãy tha thứ cho tôi -xin cảm ơn!
Và hãy để Chúa hoặc Đấng thiêng liêng hoặc vùng siêu tiềm thức bất kể gọi với cái tên gì tháo gỡ những ký ức và chương trình ấy và rồi những điều tốt đẹp nhất sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn
Thế giới vật chất bên ngoài chỉ là sự biểu hiện và ý nghĩ diễn ra bên trong thế giới nội tâm của bạn
Thay đổi thế giới nội tâm và bạn cũng có thể thay đổi thế giới vật chất bên ngoài
Khi tâm hồn bạn có những ký ức (được tái hiện bởi những vấn đề)
Hay nói một cách nhẹ nhàng rằng: Sức mạnh tình yêu tôi yêu người
Tôi biết ơn Vì cơ hội đê có thể giải phóng những ký ức này ra khỏi tôi

❤️🙏 Câu: Tôi yêu Người có thể được lập đi lập lại một cách nhỏ nhẹ. Và có thể sử dụng ngay cả khi bạn không có ý thức về vấn đề.❤️

Có 5 bình luận cho “CHỮA LÀNH TIỀM THỨC…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top