Chúng ta sẽ không bao giờ và sẽ không bao giờ biết được có ai đó đã vì chúng ta mà đang HI SINH Cho …


Chúng ta sẽ không bao giờ và sẽ không bao giờ biết được có ai đó đã vì chúng ta mà đang HI SINH Cho chúng ta
Dự án 3000 Video trong 3 năm tới.
Hành trình vạn dặm, bắt đầu với bước đi đầu tiên, kiên trì vững tin và Định Tâm, Định Thân

Trân trọng biết ơn Tana Media đã cùng đồng hành cùng cống hiến, gánh vác cùng Cương.
Nguyễn Đình Nam , Roce Vu , Nguyễn Trần Trung Hiếu
Trân trọng biết ơn và Yêu Thương.
#NguoiChuyenHienThuc #Giautoandien
#Videoso1 #Muctieu3000Video

Shopping Cart
Scroll to Top