CHÚNG TA SỐNG VÌ ĐIỀU GÌ…….


💝CHÚNG TA SỐNG VÌ ĐIỀU GÌ….
Đầu tiên phải tính đến câu chuyện No Cái Bụng đã rồi nghĩ đến Tình Yêu Vĩ Đại và Lý Tưởng lớn.
💞Cơ mà, không có Lý Tưởng và Tình Yêu lấy cái gì thúc đẩy ta đi kiếm tiền cho No Cái Bụng.
Ta lo cuộc đời ta thôi. Thời gian đâu phân bua thiệt hơn, phán xét đúng sai, kệ đi.
🧗Đời ta
Có phải để sống cho người khác xem đâu, cũng nào phải dòm, phải xem ai mà sống đâu.
Cứ dzui thôi.
Sai thì sửa, làm lại, nên làm gì, thì làm ngay thôi.

📽Trích đoạn Video từ chương trình
NƠI ĐỂ TRỞ VỀ
Tổ chức ngày 26.6.2021

Love&Thanks!!!
[fb_vid mute=1 id=”119804646897093″]

Có 4 bình luận cho “CHÚNG TA SỐNG VÌ ĐIỀU GÌ…….”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top