Có Anh Bạn Thân tôi cũng Yêu Quý vừa ra đi Vì Đột Quỵ…

Có Anh Bạn Thân tôi cũng Yêu Quý vừa ra đi Vì Đột Quỵ
Thật sự thương a

Anh ấy cố gắng nỗ lực vô cùng
Ăn uống tạm bợ…Có Anh Bạn Thân tôi cũng Yêu Quý vừa ra đi Vì Đột Quỵ
Thật sự thương a

Anh ấy cố gắng nỗ lực vô cùng
Ăn uống tạm bợ…See more

11 thoughts on “Có Anh Bạn Thân tôi cũng Yêu Quý vừa ra đi Vì Đột Quỵ…”

  1. Câù cho bạn ấy ra đi thanh thản. Còn Cậu cũng lo giữ gìn sk. Chứ thấy cậu cày ác quá. Không nên bất chấp quá. Sk là quan trọng

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top