Có hẹn với Hà Nội ngày 27,28,29/4 cùng 50 Leader và Boss để cùng CHUYỂN HIỆN THỰC…

Có hẹn với Hà Nội ngày 27,28,29/4 cùng 50 Leader và Boss để cùng CHUYỂN HIỆN THỰC
BẬC THẦY SÂN KHẤU
Inbox Cương nếu bạn mong muốn trở nên Tự Tin, Tự Nhiên, Tự Chủ để Nói, Chia Sẻ và Truyền Cảm Hứng, Chuyển hoá bất cứ ai bạn gặp.
Cương ở đây, sẵn sàng đồng hành Phục Vụ và Phụng Sự bạn.
#Nguoichuyenhienthuc #Bacthaysankhau
Shopping Cart
Scroll to Top