Có thể nhiều người không biết : 𝐓𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐚̀𝐲 : 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐨̣ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡,

Có thể nhiều người không biết : 𝐓𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐚̀𝐲 : 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐨̣ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐛𝐞̀ 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜, 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 – 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐚𝐮… nên xét về mặt LÝ thì không ai mang đến LỢI ÍCH cho Tôi cả.
( Nếu up ảnh đồng đội cùng team thì đâu đó sẽ có những suy nghĩ : Vì họ nhập hàng của tôi nên thế này thế kia đúng ko 😝 ) Vậy mà chúng tôi vẫn có thể dành cho nhau những cái ôm nhiệt thành nhất, bởi vì chúng tôi có chung lý tưởng, chung một tình yêu : Đ𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐇𝐄𝐑𝐀 – 𝐥𝐚̀ 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐦𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐚̆𝐧 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚̀𝐧 đ𝐚̂̀𝐲 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮. 𝐋𝐚̂́𝐲 𝐂𝐇𝐎 Đ𝐈 – 𝐓𝐑𝐀𝐎 𝐆𝐈𝐀́ 𝐓𝐑𝐈̣ – 𝐆𝐈𝐔́𝐏 Đ𝐎̛̃ 𝐥𝐚̀ 𝐤𝐢𝐦 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐧𝐚𝐦. ❤️ Cảm ơn HERA RISE đã cho chúng ta GIÀU CÙNG NHAU và GIÀ ĐI BÊN NHAU ❤️

Shopping Cart
Scroll to Top