CỤ BÀ ĐỌC BÀI THƠ CON CÒ ĐÃ QUA ĐỜI ! TRÊN ĐƯỜNG MƯU SINH !…

CỤ BÀ ĐỌC BÀI THƠ CON CÒ ĐÃ QUA ĐỜI ! TRÊN ĐƯỜNG MƯU SINH !

“Con cò lặn lội bờ sông
Cò ơi sao lại quên công m.ẹ già
Hỏi rằng ai đẻ cò ra
Mà cò lại bỏ m.ẹ già không nuôi.
Nhớ khi đi ngược về xuôi,
M.ẹ đi bắt tép , m.ẹ nuôi được cò
Những ngày mưa lũ gió to
Công m.ẹ bắt tép nuôi cò, cò quên.
Vợ con cò để hai bên
Công cha nghĩa m.ẹ cò quên hết rồi
Cò ơi cò bạc như vôi
Công cha sữa m.ẹ bằng đồi núi cao.
Cò ơi cò nghĩ thế nào
M.ẹ đi bắt tép, thụt vào hố sâu
Nuôi cò, cò lớn bằng đầu
Nhớ khi cò bé bú bầu sữa ngon.
Nhớ khi còn bé cỏn con
Bây giờ cò lớn , có còn nhớ không?
Vì đâu có cánh có lông
Mà cò đã vội quên công mẹ già
Hỏi rằng ai đẻ cò ra
Mà cò lại bỏ m.ẹ già không nuôi…”

Cũng một kiếp người, cớ sao cơ cực.
Thương cụ!
Cầu mong Cụ được về cõi Tây Phương Cực Lạc.

Có 3 bình luận cho “CỤ BÀ ĐỌC BÀI THƠ CON CÒ ĐÃ QUA ĐỜI ! TRÊN ĐƯỜNG MƯU SINH !…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top