ĐẮM CHÌM TRONG NĂNG LƯỢNG CỦA GIÀU TOÀN DIỆN, TRÂN TRỌNG BIẾT ƠN Và GIÚP ĐỠ MỖI NGÀY


ĐẮM CHÌM TRONG NĂNG LƯỢNG CỦA GIÀU TOÀN DIỆN, TRÂN TRỌNG BIẾT ƠN Và GIÚP ĐỠ MỖI NGÀY🌟🌟🌟

Bài học TÂM ĐẮC HÔM NAY
🌟🌟1. LÀM SIÊNG LÀM RÕ
=> mới xoá đi GIẢ HIỂU BIẾT thì mình mới có hiểu biết thật sự!

Vậy xoá đi giả hiểu biết này bằng cách nào?
Gốc: Làm siêng làm rõ những gì MÌNH MONG MUỐN = dễ đạt điều mình mong muốn!🌟💗

Vậy suy ra: Làm siêng làm rõ những gì mình muốn biết = mới xoá đi giả hiểu biết! Và khi làm siêng làm rõ những gì mình biết mới BIẾT MÌNH Ở NGƯỠNG NÀO 😆😇

🙏Thầy dặn: cần LIÊM CHÍNH NỘI TÂM CAO => Mới biết MÌNH THẬT SỰ HIỂU BIẾT HAY GIẢ HIỂU BIẾT! 🌟🌟🌟

🌳🌳2. KHUYẾN KHÍCH LÀM SIÊNG LÀM RÕ NHỮNG GÌ ĐANG LÀM:

Thế giới này cần LÀM SIÊNG LÀM RÕ tất cả những khái niệm liên quan đến GIÀU TOÀN DIỆN, nó có thể làm DI SẢN cho thế hệ sau!🌳🌳🌳

🌟🌟3. 4 – 5h sáng: Não mình nó mở tốt lắm!
Nếu nuôi dưỡng bằng nguồn năng lượng Trân trọng Biết ơn, Bao dung, An Vui => càng ngày càng dương lên.
Tập khí
Dinh dưỡng học
Mỹ phẩm
Ăn uống, ngủ

=> Càng ngày các anh chị ĐẸP KHÔNG THỂ HÌNH DUNG!🥰🥰🥰💗💗💗

🏫🏡🌟5. THUỐC TRÂN TRỌNG – BIẾT ƠN ngày nào cũng chích 1 liều. => Cả cuộc đời cứ chích nhắc đi nhắc lại thôi => nó Ngon: Không có bệnh tật nào tồn tại hết! 🙏😘🌟🌟🌟

🙏🙏Trân trọng biết ơn Cao nhân chỉ điểm cho em bài học tâm đắc.
Trân trọng biết ơn Thầy lắm lắm ạ! 🌿🌿😇😇
#GiauToanDien #BacThaySanKhau
#ThauHieuNoiTam #KienTaoAnVui

Shopping Cart
Scroll to Top