Đàn Ông nên lấy vợ rồi hãy lập nghiệp hay lập nghiệp rồi hãy lấy vợ?…

Đàn Ông nên lấy vợ rồi hãy lập nghiệp hay lập nghiệp rồi hãy lấy vợ?
A e cho xin ít kinh nghiệm???
Tôi Định năm tới lấy vợ…

Có 30 bình luận cho “Đàn Ông nên lấy vợ rồi hãy lập nghiệp hay lập nghiệp rồi hãy lấy vợ?…”

  1. Đàn ông ham sắc
    Đàn bà ham tài

    Dù là đàn ông hay đàn bà đều phải biết tự lập, tự chủ tài chính, có sự nghiệp riêng.
    Bạn có giá trị thì mọi thứ ắt tự đến với bạn

  2. Edit kiểu này ngầu đấy…lấy sự nghiệp 50kg trước đi để mẹ Lê Hồng có cháu bế cái😅😅😅

  3. Cưới vk, sinh con… cái đó gần như là man nào cũng phải làm rồi và chắc chắn là càng trễ càng bất lợi.

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top