Đang học cách chuyển ÉP PHẢI LÀM thành YÊU VIỆC ĐANG LÀM, và đầu tiên phải biết…

Đang học cách chuyển ÉP PHẢI LÀM thành YÊU VIỆC ĐANG LÀM, và đầu tiên phải biết
➡️ SMILE – MỈM CƯỜI Silence – Tĩnh lặng
Mindfulness – Hiện diện
Inner-strength – Nội lực
Love – Tình thương
Empathy – Thấu cảm Chúc tôi và bạn ngày mới An Vui nhé bạn tôi !!!

Có 12 bình luận cho “Đang học cách chuyển ÉP PHẢI LÀM thành YÊU VIỆC ĐANG LÀM, và đầu tiên phải biết…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top