ĐÁNH THỨC NHÀ LÃNH ĐẠO TRONG TA…


ĐÁNH THỨC NHÀ LÃNH ĐẠO TRONG TA
Trong các chương trình đào tạo, tôi thích nhất là dẫn dắt các trải nghiệm,vì nó không lý thuyết giáo điều và tôi cũng không dạy ai gì cả, tôi không dạy ai gì cả, nhưng họ lại học được rất nhiều.
Bây giờ, Tôi thèm cái cảm giác dẫn dắt cái trải nghiệm này, trải nghiệm mà tôi làm nhiều nhất trong cuộc đời, trải nghiệm tôi làm tốt nhất và là trải nghiệm tôi làm nhiều người rơi nước mắt nhất.
Dịch ơi, hết mau đi nào..thèm quá.
Danhthucnhalanhdao.com
#Leadermindset #StageMastery

Có 2 bình luận cho “ĐÁNH THỨC NHÀ LÃNH ĐẠO TRONG TA…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top