ĐẠO ĐỨC, TRÍ TUỆ, NGHỊ LỰC…

ĐẠO ĐỨC, TRÍ TUỆ, NGHỊ LỰC
Tự tin về HOÀI BÃO, LÝ TƯỞNG
và Noi Gương BẬC VĨ NHÂN.

Khi chúng ta không là ai thì chúng ta có tiềm năng trở thành bất kỳ ai. Nếu chúng ta đã là ai rồi thì mãi mãi chúng ta không thể trở thành ai được nữa.
Muốn thay đổi nhận thức thì thấu hiểu 1 khái niệm rất là đặc biệt

SĨ THÂN
Sĩ thân là: gắn ghép chức vụ, địa vị , danh phận hay 1 cái gì đó ( phi vật chất ) vào mình và mình nhầm tưởng mình là người đó và hằng sống với nó.
Mình đã nhìn nhận bản thân là cây viết rồi thì không thể thay đổi nữa. Nâng tầm nhận thức nội tâm xóa rào cản mình là ai rồi thi mình có thể trở thành bất kì ai. Xây dựng thế giới xung quanh dựa vào hình ảnh trong tâm trí mình.
Theo hệ quy chiếu cáu trúc con người mọi đau khổ của con người là do sĩ thân.
Viết ra tự viết ra những sĩ thân của mình. Nơi nào dính mắc thì biết. Sau đó đừng cố gắng lấy bóng tối ra.
Đừng cố gắng bỏ sĩ thân vì nó đã ăn sâu vào tâm trí. Chỉ cần biết là như vậy nâng tầng nhận thức lên bậc 3.
Thế giới bên trong tạo ra thế giới bên ngoài.

Shopping Cart
Scroll to Top