Đền Ơn Tiếp Nối – Nhân Bản Giá Trị I Lê Văn Cương❤️Cương có một ƯỚC MƠ, MỘT NIỀM TIN KHÔNG LUNG LAY cùng Minh Sư ĐỀN ƠN TIẾP NỐI….NHÂN BẢN GIÁ TRỊ
Nhân bản Chương trình lãnh đạo khai phóng – “Nhân bản giá trị” – Trainer Truyền Cảm Hứng.

Khi Cương được Minh Sư chỉ điểm một triết lý mang tên “Tiếp tục cho đi” (Pay It Forward). Nội dung cụ thể của triết lý này là: Khi ai đó giúp bạn (hoặc, chia sẻ với bạn những điều hay), cách bạn trả ơn tốt nhất là, hãy tiếp tục giúp đỡ những người khác (hoặc, hãy tiếp tục chia sẻ những điều hay đó cho những người khác), và những người đó cũng sẽ trả ơn bạn bằng cách tương tự.

Chẳng hạn, nếu ai đó giúp bạn, bạn hãy giúp 3 người khác, ba người sẽ giúp 9 người, chín người sẽ giúp 27 người, cứ thế tiếp nối và lòng tốt sẽ được nhân rộng đến nhiều người, rất nhiều người. Chẳng hạn, nếu ai đó chia sẻ với bạn những điều hay khiến bạn tâm đắc, bạn hãy chia sẻ nó với 3 người khác, ba người sẽ chia sẻ cho 9 người, chín người sẽ chia sẻ cho 27 người, cứ thế tiếp nối và điều hay sẽ được lan tỏa đến nhiều người, đến cả xã hội.

Và Cương và anh em được lựa chọn đã tự nhận lãnh ba (03) sứ mệnh quan trọng đối với cộng đồng:

– Thứ nhất, Cương sẽ nỗ lực “thực học để khai phóng chính mình” và thực học để trở thành chuyên gia ưu tú”, và đồng thời góp phần thực hiện hóa kỳ vọng của xã hội về một thế hệ công dân mới, thế hệ tự do, trách nhiệm và ưu tú.

– Thứ hai, sau khi trưởng thành từ chương trình Mentor và trưởng thành mỗi ngày hướng tới GIÀU TOÀN DIỆN, AN VUI, Cương sẽ kế thừa và tiếp nối truyền thống “thế hệ đi trước chắp cánh cho thế hệ đi sau”.
Cụ thể là sau khi hoàn tất chương trình và trưởng thành, những người được tài trợ để tham gia chương trình hôm nay sẽ tiếp tục nhân bản nghĩa cử đẹp đó thông qua việc hỗ trợ ĐỒNG HÀNH cho những thế hệ lãnh đạo kế tiếp mình bằng nguồn tài chính của mình hoặc vận động từ những nguồn khác. Lớp anh nâng đỡ lớp em, thế hệ trước chắp cánh cho thế hệ sau. Cứ thế, từ năm này sang năm khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

– Thứ ba, sau khi rời chương trình, Cương sống với những tinh thần, tư tưởng và giá trị của Thấu Hiểu, Giúp Đỡ và đồng thời, tụi Cương cũng sẽ lan tỏa mạnh mẽ những tinh thần, tư tưởng, giá trị và tri thức từ IPL cho những người xung quanh và cho cộng đồng xã hội. Và những người được Cương lan tỏa sẽ tiếp tục chia sẻ cho những người khác. Cứ thế, người này chia sẻ và lan tỏa cho người khác, chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo một cộng đồng xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

“Nhân bản giá trị”

Nhờ có chương trình “Nhân bản giá trị” mà nhiều Lãnh Đạo Truyền Cảm Hứng sẽ cùng tham gia vào Chương trình để phát triển khả năng lãnh đạo của mình, phát triển gốc rễ nền tảng để Vận Hành doanh nghiệp ĐƠN GIẢN hơn.

Nhờ có chương trình “Nhân bản giá trị” mà rất nhiều người trong xã hội sẽ được chia sẻ những điều hay, được chia sẻ những tinh thần mới, tư tưởng mới, giá trị mới… được chia sẻ và lan tỏa ngày một rộng rãi hơn trong cộng đồng trẻ, cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng xã hội nhằm hướng đến một nền kinh thương thịnh vượng và văn minh.

Người ta nói rằng “cho là để nhận”, hay “nhận thì phải trả”, còn với chương trình “Nhân bản giá trị” thì “cho nhưng không phải để nhận lại” và “nhận cũng không phải để trả lại”, mà là “nhận để tiếp tục cho đi” (nói ngắn gọn là “NHẬN ĐỂ CHO”).

Một cách khái quát hơn, khi bạn cho ai hay giúp ai một cái gì, bạn không hề mong đợi được nhận lại, mà chỉ mong rằng hành động đẹp của mình sẽ được tiếp nối, sẽ được nhân rộng ra mãi, gọi là “nhân bản hành động đẹp” (Pay it forward).

❤️Hẹn 100 anh em tại chương trình
TRAINER MASTERY Ngày 19,20,21,22/12 tại Ba Vì, Hà Nội
Và chương trình
🔥NHÂN BẢN GIÁ TRỊ – LÃNH ĐẠO KHAI PHÓNG
100 Ngày bắt đầu từ 1/1/2023.

Trân trọng biết ơn Minh Sư dẫn dắt và sự tiếp nối trưởng thành mỗi ngày.
Yêu thương.

Shopping Cart
Scroll to Top