Đừng Cố LẤY BÓNG TỐI ra khỏi cuộc đời…

Đừng Cố LẤY BÓNG TỐI ra khỏi cuộc đời
Hãy tìm cách ĐƯA NHIỀU ÁNH SÁNG vào trong, Bóng Tối sẽ bị đẩy lùi.
HAY THẬT SỰ
_Biết ơn WIT_Đừng Cố LẤY BÓNG TỐI ra khỏi cuộc đời
Hãy tìm cách ĐƯA NHIỀU ÁNH SÁNG vào trong, Bóng Tối sẽ bị đẩy lùi.
HAY THẬT SỰ
_Biết ơn WIT_

10 thoughts on “Đừng Cố LẤY BÓNG TỐI ra khỏi cuộc đời…”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top