Dùng Luật Hấp Dẫn để Tạo ra Cuộc Sống Đáng Mơ Ước và Đáng Sống I Trainer Lê Văn CươngCuộc Sống Mơ Ước – Hãy Dám Mơ Ước và Theo Đuổi Ước Mơ I Trainer Lê Văn Cương
Kết Nối cùng Cương qua: 0962502555
Website: Levancuong.com – LvcAcademy.com

Bạn có BẢNG TẦM NHÌN CHO NĂM 2022???Điều Cương luôn nhắc nhở mình mỗi ngày cho hành trình phát triển của mình.
1.Làm SIÊNG, làm RÕ làm CỤ THỂ, làm SỐ HÓA, Hình Ảnh Hóa tất cả những gì bạn muốn
2. Cảm thấy bạn thật XỨNG ĐÁNG để có được nó và luôn tin tưởng chắc chắn là như vậy
3. Hành động mạnh mẽ, liên tục mỗi ngày
Đo lường, cải tiến, bám sát, kiên nhẫn, kiên trì.

Còn lại kết quả HÃY ĐỂ VŨ TRỤ LO.
Chúng ta cùng giao lưu BẢNG TẦM NHÌN – MỤC TIÊU 2022 nào anh em..bạn sẵn sàng dành 1h để Vẽ Ước Mơ của mình chứ????

Shopping Cart
Scroll to Top