“Đừng mong chờ kết quả mới nếu bạn cứ lặp đi lặp lại cách làm cũ”…


“Đừng mong chờ kết quả mới nếu bạn cứ lặp đi lặp lại cách làm cũ”

Đây là câu nói nổi tiếng của Albert Einstein. Nguyên văn câu nói của ông là “The definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results “

Kỳ lạ là câu nói này giúp mình bình tĩnh, tích cực, và sáng tạo hơn rất nhiều trong giai đoạn KHỞI NGHIỆP LẠI này.

Bình tĩnh vì mình biết vấn đề ở đâu. Vì sao tháng rồi doanh thu chưa đạt kỳ vọng, vì mình không đăng bài đủ và đều đặn như trước. Và khi mình quay lại lịch trình đăng bài như cũ mọi việc lại dần tốt trở lại. Mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó cả.

Tích cực vì mình biết mọi việc sẽ cải thiện nếu mình làm tốt hơn hoặc ít nhất là như cách cũ mình đã làm. Nhưng mọi việc sẽ không bao giờ xấu đi. Mình thích đo lường lắm. Tất cả những gì có để đo lường được mình đều cố gắng thu thập số liệu và tạo báo cáo. Chỉ khi có số liệu mình mới phân tích được vấn đề nằm ở đâu. Numbers speak it all. Nên tin mình đi, mọi việc sẽ ổn thôi.

Sáng tạo hơn vì mình biết muốn có kết quả tốt hơn thì mình phải có cách làm mới. Bên cạnh cách làm cũ mình nghĩ ra được nhiều hướng đi mới và hoạt động mới hơn cho Stage Mastery, bao năm đi LUẨN QUẨN, và đặt câu hỏi có muốn tiếp tục như này, câu trả lời là NEVER.

Từng chút từng chút một cải tiến hằng ngày. Mọi người hay hỏi có sợ người khác biết hết hoạt động của Mình rồi sao chép lại không?
Mình không bao giờ sợ điều này. Vì họ có sao chép hoạt động của mình ở thời điểm hiện tại nhưng không phải tương lai. Vì tụi mình cải tiến hằng ngày mà. Mindset, cái tâm và sự sáng tạo là unique, mỗi người mỗi khác.

Vì vậy khi bất kỳ một việc gì xảy ra không như ý muốn, không đúng với những gì mà nó được chờ đợi mình đều bình tĩnh phân tích:

Liệu mình có làm như cách cũ không?
Có nguyên ngân nào là nằm ngoài sự kiểm soát không?
Và mình có thể làm gì khác đi để có kết quả tốt hơn không?
Hãy ghi nhớ “Đừng mong chờ kết quả mới nếu bạn cứ lặp đi lặp lại cách làm cũ” và “Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó” bạn nhé.

Đặc biệt:
ĐỪNG NGHE LỜI KHUYÊN CỦA NGƯỜI BỎ CUỘC, CHƯA THÀNH CÔNG, họ thường khuyên ta làm Giống Họ đấy. Né họ ra nhé.
Fighting, chaizo Cương nhé.
Đi quay tiếp nào…3 ngày tới bận INTERNET EXPO, hôm nay tranh thủ xong nhé người anh em của tôi.

Shopping Cart
Scroll to Top