“ĐỨNG TRƯỚC MỖI VẤN ĐỀ, HÃY XEM MÌNH LÀ NGUYÊN NHÂN, THAY VÌ GIẢI THÍCH và BIỆN MINH, hãy đưa ra GIẢ…

“ĐỨNG TRƯỚC MỖI VẤN ĐỀ, HÃY XEM MÌNH LÀ NGUYÊN NHÂN, THAY VÌ GIẢI THÍCH và BIỆN MINH, hãy đưa ra GIẢI PHÁP”

Mai anh em lên Văn Phòng làm việc rồi.
Sau 5 Tháng, mai Văn Phòng lại có HƠI NGƯỜI rồi nha.Có 4 bình luận cho ““ĐỨNG TRƯỚC MỖI VẤN ĐỀ, HÃY XEM MÌNH LÀ NGUYÊN NHÂN, THAY VÌ GIẢI THÍCH và BIỆN MINH, hãy đưa ra GIẢ…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top