GIẬN HẠI “GAN”…

GIẬN HẠI “GAN”
Giận Không Khác Gì UỐNG THUỐC ĐỘC và mong người khác CHẾT.

Nhưng lâu lâu lâu vẫn Giận thật….
Hít Thở đều, thở sâu là xong ngay, tìm niềm vui ở Chánh Niệm.
Tiếp tục Tu Tập LẮNG LÒNG Để Cảm Nhận sâu sắc hơn…ahihi

Chúc nhà mình buổi trưa vui vẽ.
Shopping Cart
Scroll to Top