Giổ tổ bên Team TRÍ TUỆ ƯU TÚ – Eagle Club…

Giổ tổ bên Team TRÍ TUỆ ƯU TÚ – Eagle Club
Trân trọng biết ơn Thầy Phạm Thành Long đã tạo cơ hội cho phép em được quen biết, kết thân với các anh chị em vô cùng tuyệt vời.
Yêu thương và biết ơn.
Cảm thấy thật may mắn.
#GiauToanDien #EagleClub #EagleCampShopping Cart
Scroll to Top