Góp Đủ Tiền tập hợp được người

Góp Đủ Tiền tập hợp được người
Đủ sự Độ Lượng (Bao dung) có được người
Đủ Khiêm Tốn thu phục được người
Đủ sự Đi Trước đẫn dắt được người.Góp Đủ Tiền tập hợp được người
Đủ sự Độ Lượng (Bao dung) có được người
Đủ Khiêm Tốn thu phục được người
Đủ sự Đi Trước đẫn dắt được người.

Có 10 bình luận cho “Góp Đủ Tiền tập hợp được người”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top