Góp đủ tiền thì tập hợp được người…


Góp đủ tiền thì tập hợp được người
Đủ sự độ lượng thì được lòng người

Nguồn năng lượng của bao dung còn lớn hơn độ lượng.

Trong công việc dùng tham và tưởng để dẫn dắt công việc
Đối với con người đặt ý vào con người thì dừng tham và tưởng lại để không yêu cầu con người thay đổi
Nguồn năng lượng của bao dung sẽ hướng con người tự giác đến sự tốt đẹp
❤️
Bao dung sẽ kích được TỔNG NGHIỆP DUYÊN
Và Bồi đắp YÊU THƯƠNG.
YÊU THƯƠNG là TRẠNG THÁI ĐỦ ĐẦY.

Hình ảnh tâm trí là hạt mầm bên trong của mình, mình đang có hạt mầm nào rồi thì kết quả bên ngoài nó là như thế.

Người đủ đầy tài chính rồi thì mới có thêm tiền (hình ảnh của họ là đủ đầy tiền), người giàu mới kiếm được tiền vì đã đủ đầy trong tâm trí
Người nghèo thì càng muốn người ta cho mình, mà trong tâm trí mình ko có nên cũng k có tiền (hình ảnh thấy mình nghèo rồi kết quả là nghèo ko ai giúp dc)
Mình khỏe rồi tập thay gân đổi cốt để khoẻ hơn, thấy hình ảnh mình bệnh thì sao mà khoẻ được
Mình giàu rồi làm kinh tế để giàu hơn, nếu tâm trí thấy mình nghèo rồi thì sao mà mình giàu được
Hạnh phúc rồi đàn ông mang lại hạnh phúc hơn, bên trong thiếu hình ảnh đó thì bên ngoài ngta k thể làm được. Đàn ông mãi mãi k mang lại hạnh phúc cho phụ nữ nếu phụ nữ chưa hạnh phúc
Tôi đẹp rồi, tôi chăm sóc da để tôi đẹp hơn

Biết ơn, biết ơn, biết ơn, biết ơn ❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Có 5 bình luận cho “Góp đủ tiền thì tập hợp được người…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top