HÀNH TRÌNH TỈNH THỨC – ĐI VỀ NGUỒN SÁNG…

🧘HÀNH TRÌNH TỈNH THỨC – ĐI VỀ NGUỒN SÁNG
🧘GIỚI – ĐỊNH – TUỆ
Khám phá và đắm chìm với HIỆN THỰC
Theo đuổi CHÂN – THIỆN – MỸ
Tất cả để SỬ DỤNG chứ không SỞ HỮU
Ta không là Ai nên ta có thể Là Bất Cứ Ai.
Tôn trọng mọi góc nhìn, không phán xét.
Không Sở Hữu là SỞ HỮU TẤT CẢ
Tất cả của VŨ TRỤ này, không TỰ SINH RA, cũng không TỰ MẤT ĐI. Luôn Hiện Hữu.

💝Trân trọng, Yêu thương và biết ơn…chaizo.
Tập trung làm đi làm lại mỗi ngày và rồi ta sẽ
ĐÁNH THỨC ĐƯỢC GIÁ TRỊ BẢN THÂN
GIẢI PHÓNG ĐAM MÊ CHIA SẺ, TRAO GIÁ TRỊ
KIẾN TẠO HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG
ĐỂ LẠI ĐƯỢC DI SẢN
ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC.

🎯Đây là Bức Tranh Cương đang vẽ cho mình trong 1 đến 3 năm tới.

🦸1. Khóa HUẤN LUYỆN Cao Cấp:
GIẢI PHÓNG TRAINER – GIẢI PHÓNG CEO
“Cách giúp bạn GIẢI PHÓNG 90% Việc Không Hiệu Quả, để Tập Trung CHINH PHỤC 10% vào VIỆC HIỆU SUẤT CAO.
Tạo dòng thu nhập từ 100 -500tr.đ từ nghề Huấn Luyện”
Giải pháp giúp bạn XÂY DỰNG CỔ MÁY THU NHẬP THỤ ĐỘNG bằng Sản Phẩm Số
Kiến Tạo và để lại DI SẢN.
Thông tin:
https://www.chinhphucnghetrainer.com/

🕵‍♂️2.KHÓA HUẤN LUYỆN Cấp Trung
36 Ngày CHINH PHỤC NGHỀ CHIA SẺ
“Con đường Biến Tài Năng và Giá Trị Thành Tiền bằng Sản Phẩm Số 1 cách Thụ Động”
Chi tiết tại:
https://sieunghechiase.com/

🧗3. KHÓA HUẤN LUYỆN Cấp Trung 2
“24 NGÀY SIÊU THUYẾT TRÌNH”
“Tự Tin nói, Truyền Cảm Hứng, Chia Sẻ và Trao Giá Trị theo Cách Riêng của bạn”
Chi tiết tại:
https://sieuthuyettrinh.levancuong.com/pre-training/

🦸‍♂️4. Khóa huấn luyện CỘNG ĐỒNG (Được tài trợ)
3 Ngày Tự Tin SIÊU THUYẾT TRÌNH
“Đánh Thức Giá Trị Bản Thân – Giải Phóng Đam Mê Chia Sẻ”

Siêu Thuyết Trình

💝Cảm ơn A.c.e đã quan tâm đến các chương trình của Cương.
#Nguoidonghanh #LeVanCuong #MrEnergy
#StageMastery #InspirationFromAnyWhere
#LeVanCuong #Nguoidonghanh #MrEnergy
Có 8 bình luận cho “HÀNH TRÌNH TỈNH THỨC – ĐI VỀ NGUỒN SÁNG…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top