Hãy Đứng Lên và Làm Bừng Sáng Thế Giới I Lê Văn Cương🤵🏻 GIÁ TRỊ CỦA MỘT CON NGƯỜI.
Nhà toán học Ả Rập vĩ đại Al Khawarizmi khi được hỏi về giá trị của con người, ông đã trả lời:
1. Nền tảng con người là đạo đức. Nếu có đạo đức, thì giá trị của bạn là 1.
2. Nếu cũng thông minh, thêm một 0 và giá trị của bạn sẽ là 10.
3. Nếu cũng giàu có, thêm một 0 và giá trị của bạn sẽ là 100.
4. Nếu trên tất cả bạn lại còn xinh đẹp, thêm một 0 và giá trị tổng sẽ là 1000.
5. Nhưng nếu bạn bị mất số 1, tương ứng với đạo đức, bạn sẽ mất tất cả giá trị và giá trị của bạn chỉ là số 0.

📚 Kết Luận:
Bài toán rất đơn giản:
Không có giá trị đạo đức và những nguyên tắc sống vững chắc, con người chỉ là kẻ gian trá, tham nhũng và hoặc chỉ là người xấu mà thôi…

❣️ “ Khiêm tốn để dẫn đầu “ – đó cũng là những bài học mà Thầy Cô và lãnh đạo luôn dạy tôi. Tài năng, đức độ, khiêm nhường thì mới có thể làm lớn được.

Có 1 bình luận cho “Hãy Đứng Lên và Làm Bừng Sáng Thế Giới I Lê Văn Cương”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top