Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường…


✨✨ Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường ✨✨
Video tổng hợp những lần đi ĐÀO TẠO của Cương, sắp tới sẽ là HUẤN LUYỆN….

🦸Tôi đam mê HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO, tôi theo đuổi ĐAM MÊ trở thành Một Nhà Huấn Luyện HIỆU SUẤT CAO.
Tôi mong muốn và chắc chắn sẽ xây dựng được 1 Hệ Thống HUẤN LUYỆN CHUYỂN ĐỔI CAO, TỰ ĐỘNG HÓA.
Chuyên môn huấn luyện tôi lựa chọn là:
GIÚP MỌI NGƯỜI TỰ TIN THUYẾT TRÌNH, TỰ TIN CHIA SẺ, THEO ĐUỔI ĐAM MÊ TRAO GIÁ TRỊ và trở thành NHÀ HUẤN LUYỆN.

🕵‍♂️Tại sao lại là nhà Huấn luyện cá nhân?

Vì chương trình huấn luyện nó là 1 LỘ TRÌNH DÀI, chứ không phải 1-2 buổi học, Lộ Trình thông qua 1 chuỗi các buổi trao đổi trực tiếp giữa nhà huấn luyện (Coach) và người được huấn luyện (Coachee) theo một quy trình và cấu trúc có sẵn để giúp người được huấn luyện đạt mục tiêu đề ra.

🎯Việc huấn luyện đem lại hiệu quả vì:

Synergy: nhà huấn luyện và người được huấn luyện là một nhóm và tập trung vào mục tiêu của người được huấn luyện giúp cả hai đạt được mục tiêu đề ra.

Structure: với hệ thống huấn luyện, nhà huấn luyện sẽ giúp cho những người được huấn luyện nghĩ lớn hơn, dài hạn hơn, hành động hiệu quả hơn và quan trọng nhất là luôn chịu trách nhiệm về mọi thứ đến với mình.

Expertise: chuyên môn của nhà huấn luyện là khai thác tối đa tiềm năng của người khác nên họ luôn biết cách làm cho người được huấn luyện tập trung để kiếm nhiều tiền hơn, đặt mục tiêu lớn hơn, ra quyết định đúng hơn…

Bạn có đam mê trở thành NHÀ HUẤN LUYỆN?

Có 7 bình luận cho “Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top