Hi nhà Mình…

☀️Hi nhà Mình
ZOOM ĐÃ MỞ
KHAI GIẢNG LỚP K3
🎯30 NGÀY GIẢI PHÓNG GIÁ TRỊ BẢN THÂN
“Đánh Thức Đam Mê Chia Sẻ và Trao Giá Trị”
Lúc 6h30 nhé anh chị em.

⏰Học từ 6h30 đến 8h00, thứ 5, Thứ 7 và chủ nhật.
Id Zoom:
6 170892 888
Pass: 170892

Chủ đề: Vượt Qua Giới Hạn để GIẢI PHÓNG GIÁ TRỊ

🚀CHÚC ANH EM 2 NGÀY CUỐI TUẦN ĐỘT PHÁ, BÙNG NỖ
#GiaiPhongGiaTriBanThan

Shopping Cart
Scroll to Top