Học Tập liên tục từ những ĐÀN EM….

🎯Học Tập liên tục từ những ĐÀN EM.
Khi tôi tập Trung Tìm kết quả, tìm giải pháp thực chiến, bỏ đi SỸ THÂN, sẵn sàng học hỏi, tôi tìm đến những Người Đồng Hành vô cùng TẬN TÂM.
Coach đang dẫn dắt tôi là Học Viên 3 năm trước từng học tôi về Sân Khấu Phan Thanh Dũng , bây giờ đang định hướng và giúp tôi trở thành NHÀ HUẤN LUYỆN.

🦸‍♂️Hôm nay tiếp tục học cậu em siêu năng lượng, thông thái và ham học Phan Vinh Quang
Tiếp tục nâng cấp và Update kiến thức, năng lực để trở thành NHÀ HUẤN LUYỆN CHUYỂN ĐỔI và HIỆU SUẤT CAO và Giúp các Trainer, CEO tiếp cận GIẢI PHÁP GIẢI PHÓNG NHÀ HUẤN LUYỆN

⏰3 ngày tu tập đồng hành cùng với rất nhiều Trainer khác tại Việt Nam để tạo ra các phiên bản đặc biệt nhất !!!!!!

Yêu thương và Biết ơn Vô cùng. Fighting.
Tối nay 19h30 Cương tiếp tục ngày 2 của chuỗi huấn luyện
SIÊU THUYẾT TRÌNH
Chủ đề: ĐÁNH THỨC GIÁ TRỊ BẢN THÂN và GIẢI PHÓNG ĐAM MÊ CHIA SẺ, TRAO GIÁ TRỊ
GIÀU CÓ TRỌN VẸN và CÂN BẰNG THÂN TÂM TRÍ.
#LeVanCuong #Nguoidonghanh
#GiaiphongHuanLuyen #SieuThuyetttinh
#SieuNgheChiaSe #DiSanSo

Shopping Cart
Scroll to Top