Học Viên K2 của Lớp 30 Ngày Làm chủ nghệ thuật nói và làm Video Truyền cảm hứng….


🙋Học Viên K2 của Lớp 30 Ngày Làm chủ nghệ thuật nói và làm Video Truyền cảm hứng.

💃Mẹ Kinh doanh và đầu tư, sinh năm 79 (Trẻ như 9x) học lớp K1 – chị Nhung Hồng Vũ
👧Con gái sinh năm 2008, học viên nhỏ tuổi nhất k2, siêu đáng yêu.
🙋K2 học viên lớn tuổi nhất là 72 tuổi
🌏Có học Viên cả ở Úc, Thái, Canada, Mỹ và Pháp.
Hạnh phúc với Nghề chia sẻ này, Fighting
🚀Đăng ký tìm hiểu chương trình tại:

36 Ngày Chinh Phục NGHỀ CHIA SẺ


Thanks&Love
#LeVanCuong #AnthonyLee #Nguoidonghanh

1 thought on “Học Viên K2 của Lớp 30 Ngày Làm chủ nghệ thuật nói và làm Video Truyền cảm hứng….”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top