Hôm nay nhận những món quà tinh thân SIÊU TO KHỔNG LỒ luôn….

Hôm nay nhận những món quà tinh thân SIÊU TO KHỔNG LỒ luôn.
Biệt danh mới
“Thần Tiên Công Tử”

Sinh nhật này chỉ ước ai đó tặng cho món quà “THẦN TIÊN TIỂU THƯ”
Để Cương Công Tư hết cô đơn nha.
Yêu thương và ngóng ông bụt tặng quà


1 thought on “Hôm nay nhận những món quà tinh thân SIÊU TO KHỔNG LỒ luôn….”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top