Hôm nay tôi hạnh phúc vì tiếp tục được Phụng Sự và Phục Vụ….

Hôm nay tôi hạnh phúc vì tiếp tục được Phụng Sự và Phục Vụ.
Cảm thấy cuộc đời thật ý nghĩa và tốt lên mỗi ngày.
Trân trọng biết ơn Minh Sư và tất cả anh em WIT đã chuyển hoá Cương được như ngày hôm nay. Yêu thương.

Tôi thay đổi được chính mình để hạnh phúc mỗi ngày và chuyển hiện thực này đến những người xung quanh tôi.
#Nguoichuyenhienthuc #Giautoandien
Shopping Cart
Scroll to Top