Khi con người có Tài Năng mà không được ĐỊNH HƯỚNG để mang lại GIÁ TRỊ THẬT cho xã hội thì TÀI NĂNG …

Khi con người có Tài Năng mà không được ĐỊNH HƯỚNG để mang lại GIÁ TRỊ THẬT cho xã hội thì TÀI NĂNG đó VÔ NGHĨA.

Đừng thèm khát NGƯỜI TÀI từ bên ngoài. Mà Dụng Tâm để BỒI DƯỠNG, TƯƠNG TRỢ phát triển NHÂN TÀI.
Đã là con người thì là NHÂN TÀI. Ghi nhận, Quảng Bá và Thu Hút Nhân Tài. Còn người là Vốn, con người đi trước, công việc theo sau.

Thu hút MINH SƯ dẫn dắt, để chính mình ĐƠN GIẢN luyện tập, phấn đấu trở thành Nhân Tài, để cùng đạt được Uớc Nguyện Cuộc Đời.

Trân trọng biết ơn Minh Sư chỉ điểm, 8 Tố Chất Nhân Tài.

1. Dũng cảm nhận lỗi

2. Dũng cảm Thay đổi

3. Có sức học tập không ngừng

4. Trân trọng và Biết ơn

5. Kiên Trì

6. Cống hiến

7. Gánh vác

8. Khiêm tốn

Trân trọng biết ơn, yêu thương.

Shopping Cart
Scroll to Top