Kiên Nhẫn nào……

Kiên Nhẫn nào…
Cung tên muốn bay xa phải kéo thật mạnh về phía sau.
Tiếp tục nén thêm 6 tháng đến 1 năm nữa nhé
Đừng để lệch khỏi đường ray
Đừng lặp lại sai lầm cũ
Hãy TỈNH TÁO, TỈNH THỨC và KIÊN ĐỊNH.
Lắp cánh rồi thì Tha Hồ Bay…fighting

6 thoughts on “Kiên Nhẫn nào……”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top