Làm Gì sau Huấn Luyện Đào Tạo để Hiệu Quả – Thông điệp gửi đội ngũ Thadina I Lê Văn CươngHỆ THỐNG HUẤN LUYỆN CAMP THỰC CHIẾN dành cho Hệ Thống.
Hôm nay gặp lại Cao Nhân chỉ điểm, nhắc lại cho 8 cái tên của các chương trình Huấn Luyện thật sự rất cảm hứng.

1. Chạm Tới Thành Công – Đi Tiếp Đi

2. Dụng Binh Sa Trường

3. Nguyên Soái Cắm Cờ – 48H Không Ngủ

4. LÃNH ĐẠO VẠN QUÂN – VẠN KỲ NGHÊNH PHONG.

5. Thủ Lĩnh Hiệu Triệu Vạn Binh.

6. TU TẬP TĨNH

7. BẬC THẦY KIẾN TẠO SÂN CHƠI

8. THẤU HIỂU ĐỂ DẪN DẮT ĐỘI NHÓM CÙNG LIÊN TỤC TIẾN LÊN.

Bạn và Hệ Thống thích chương trình nào nè???

Shopping Cart
Scroll to Top