Làm Thế nào để chúng ta tương tác với nhau tốt hơn…

Làm Thế nào để chúng ta tương tác với nhau tốt hơn
Và mang lại nhiều giá trị cho nhau nhỉ?
Chúng ta đang dần xa nhau quá thì phải.Làm Thế nào để chúng ta tương tác với nhau tốt hơn
Và mang lại nhiều giá trị cho nhau nhỉ?
Chúng ta đang dần xa nhau quá thì phải.

11 thoughts on “Làm Thế nào để chúng ta tương tác với nhau tốt hơn…”

 1. Thế lại phải xác định lại nè bạn:
  1/ WHO? Ai là người ta muốn tương tác và tương tác tác?
  2/ What need? (Outter) Điều họ cần là gì? Vấn đề họ gặp phải? Họ cần giải quyết gì?
  3/ Inner: Cái mà ta có thể đáp ứng!
  4/ Lên plan và cung cấp cái họ cần và cái ta có ta mạnh.
  5/ Tập trung một mục tiêu, một nhóm đối tượng chính.

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top