Luôn tâm niệm rằng mỗi ngày, cất lời nói lên là TẠO LẬP GIÁ TRỊ và Giúp Đỡ, Chuyển HIỆN THỰC, chuyển…

Luôn tâm niệm rằng mỗi ngày, cất lời nói lên là TẠO LẬP GIÁ TRỊ và Giúp Đỡ, Chuyển HIỆN THỰC, chuyển hoá bất cứ ai tôi may mắn được gặp bằng Thuật Chia Sẻ, Thuật Quảng Bá.
Trân trọng biết ơn Minh Sư đã giúp e khai mở Trí Tuệ và Tạo Lập Giá Trị bằng trí thức của người.
Nhờ Minh Sư chỉ điểm cho về THUẬT QUẢNG BÁ thấy đổi hoàn toàn cuộc đời Cương và Cương:
QUẢNG BÁ LÀ NHẮC ĐI NHẮC LẠI VIỆC GÌ MÀ NGƯỜI KHÁC LÀM CHO MÌNH, SỰ VẬT SỰ VIỆC MANG LẠI LỢI ÍCH CHO MÌNH VỚI THÁI ĐỘ TRÂN TRỌNG VÀ BIẾT ƠN.

#Nguoichuyenhienthuc #Giautoandien
#Bacthaysankhau #ThuatQuangBa
#Muctieu3000video #Videoso7

Shopping Cart
Scroll to Top