MINH SƯ CHỈ LỐI……..


MINH SƯ CHỈ LỐI…..
Minh Sư Là người có ước mơ bao trùm ước mơ của Tôi là người có trí tuệ, tâm thái, phẩm chất, nhân cách, năng lực, cảnh giới cuộc sống khác biệt cách biệt mà Tôi muốn hướng đến.
Đồng thời nhận lời bồi dưỡng và đồng hành cùng Tôi. Thật sự bây giờ mới thấy Minh Sư

Hôm nay Minh Sư chỉ tôi bài này hay quá.
🕵‍♂️7 CẢNH GIỚI CUỘC SỐNG
1) ĐI LÀM + LƯƠNG = CÔNG VIỆC
2) CÔNG VIỆC + ÔNG CHỦ = KINH DOANH
3) KINH DOANH + KIẾM ĐƯỢC TIỀN/NHIỀU TIỀN = SỰ NGHIỆP
4) SỰ NGHIỆP + TRƯỞNG THÀNH = THÀNH CÔNG
5) THÀNH CÔNG + SỨC KHOẺ + GĐ HOÀ HỢP = HẠNH PHÚC
6) HẠNH PHÚC + GIÚP NGƯỜI HẠNH PHÚC = GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG
7) GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG + TRUYỀN RA = VĂN HOÁ

🙋Minh sư bảo rằng
THÀNH CÔNG KHÓ CÓ THỂ SAO CHÉP NHƯNG VĂN HÓA CÓ THỂ LƯU TRUYỀN
ÔNG CHỦ + TRƯỞNG THÀNH + TRUYỀN RA = VĂN HÓA
Làm với tâm thái ông chủ kiếm được nhiều tiền. Ông chủ: chủ động và chịu trách nhiệm.
( mua bds, kinh doanh… => mới giàu được chứ làm thuê suốt cũng ko có tiền )
Truyền ra nghĩa là chuyển giao được cho người khác. Có những người rất giỏi nhưng ko sao chép được cho người khác.
Minh sư sẵn sàng chia sẻ hết, may mắn thật sự luôn ấy.

🕵‍♂️MINH SƯ TỔNG KẾT ĐƯỢC:
1) Quy Luật
2) Nguyên Lý
3) Chìa Khóa
4) Công Thức
5) Phương Pháp
6) Công Cụ – Phương Tiện
7) Nguyên Tắc
8) Quan Niệm (Chuẩn )
9) Tâm Thái (Đúng)
10) Năng lực ( phù hợp)
11) Nghi Thức -Nghi Lễ
12) Mật Mã
13) Môi Trường
14) Hệ Quy Chiếu
15) Khái Niệm Nguồn trong Ngành

🧏‍♂️Và tôi biết rằng cuộc đời thật ĐÁNG SỐNG vì có MINH SƯ chỉ lối.
Bạn muốn gặp MINH SƯ của CƯƠNG hong???

Có 13 bình luận cho “MINH SƯ CHỈ LỐI……..”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top