Mời cả nhà Ăn Trưa, Đố nhà mình đây là gì?…

Mời cả nhà Ăn Trưa, Đố nhà mình đây là gì?
Nó thuộc nhóm Dinh Dưỡng Ôn Hòa.
Ly này tầm 10k ..ahihi

5 thoughts on “Mời cả nhà Ăn Trưa, Đố nhà mình đây là gì?…”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top