“Mọi người đều có thể trở nên vĩ đại… bởi vì mọi người đều có thể phục vụ….

“Mọi người đều có thể trở nên vĩ đại… bởi vì mọi người đều có thể phục vụ.
Bạn không cần phải có bằng đại học mới có thể phục vụ được.
Bạn không cần phải chia đúng chủ ngữ và động từ mới có thể phục vụ được.
Bạn chỉ cần có một trái tim chứa đầy lòng vị tha.
Một tâm hồn được hình thành từ tình yêu.”

TIẾN SĨ MARTIN LUTHER KING JR. (1929-1968)

Hãy cho phép Cương được phụng Sự và Phục Vụ a.c tại Hà Nội ngày 27,28,29/4 này nhé
Hotline: 0962502556
#nguoichuyenhienthuc #Bacthaysankhau

Có 4 bình luận cho ““Mọi người đều có thể trở nên vĩ đại… bởi vì mọi người đều có thể phục vụ….”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top