Mới nổ lực mà mưu cầu quyền lợi => tuýp người công nhật….

Mới nổ lực mà mưu cầu quyền lợi => tuýp người công nhật.

Nổ lực 1 tháng mới mưu cầu quyền lợi => tuýp người làm công ăn lương ( chờ đợi hàng tháng để lấy tiền, qua hơn là chịu ko nổi)

Nổ lực 1 năm mới mưu cầu quyền lợi => tuýp nhà quản lý

Nổ lực 3 năm 5 năm mới mưu cầu quyền lợi => tuýp nhà đầu tư

Nổ lực 10 năm 20 năm mới mưu cầu quyền lợi => tuýp nhà doanh nghiệp

Nổ lực 30-50 năm mới mưu cầu quyền lợi => tuýp nhà giáo dục.

Shopping Cart
Scroll to Top