Muốn nói cho họ biết thì phải dựa trên niềm tin của họ

Muốn nói cho họ biết thì phải dựa trên niềm tin của họ
Muốn nói cho họ hiểu thì phải dựa trên cái biết của họ
Muốn nói cho họ thấu suốt phải dựa trên nghi vấn của họ
Muốn nói cho họ chuyển hoá phải dựa trên mong muốn

Đây là một chương trình HUẤN LUYỆN CHUYỂN HOÁ và Thực chiến đáng để bạn đầu tư tham dự và nhận hiện thưc trong tháng 4/2023 này, Tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Hà Nội, với Quy Mô 5500 người.
Chi tiết tại thông tin và đăng ký vé tại:
https://www.businesssummit.com.vn/levancuong

Trân trọng biết ơn cả nhà đã cùng đồng hành

Có 5 bình luận cho “Muốn nói cho họ biết thì phải dựa trên niềm tin của họ”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top